מאורעות של קהילתנו

הרב אריאל מקייטן שליט''א אומר דרשה בבר מצוה של בנו 

הרב אומר דרשה בפירלון ניו גרזי 

הרב אומר דרשה בהלולה של הסבא זצ''ל 

הרב אומר דרשה בהלולה של הבן איש חי,אלול תשס'''ט 

 הרב אומר דרשה בחלאקה של בנו 

עם בנו הקטן בחלאקה

   עם רבנו אריאב אריאל מקייטן שליט''א ט''ו בשבט תשע''ט  

ט''ו בשבט תש''פ 

חנוכה תש''פ 

חנוכה תש''פ 

פורים תשע''ט